Mycomedica hory
Zpět na herbář

Chaga

chaga-rezavec-sikmý-herpeticke-meningitida-herpes

Iné názvy: 

  • slovensky - ryšavec šikmý 
  • latinsky - Inonotus obliquus 

Stručný opis 

Chaga  (Inonotus obliguus, rezavec šikmý, birch mushroom, tschagapilz, Hua Jie Kong Jun) patrí medzi drevokazné huby. Je niekoľkoročná a vytvára dva druhy plodníc, a to pohlavné a nepohlavné. Po napadnutí stromu vytvorí tmavé, temne čierne "rozpukané" plodnice, v ktorých sa nachádzajú chlamydospóry, tj. výtrusy. Tieto plodnice môžu prežívať aj niekoľko rokov a  sú cca 10-35 cm veľké. Neskôr so zrením huby a  odumieraním nakazeného stromu, ktorého kmeňom huba prerástla, sa vytvorí druhý typ plodníc, ktoré obsahujú pohlavné spory - bazidiospóry. Táto plodnica je väčšia a môže mať až niekoľko metrov. Chaga parazituje hlavne na listnatých stromoch, najčastejšie ju nájdeme na brezách, z ktorých získava tiež dôležitú zložku betulín, ktorý má širokospektrálne liečebné účinky.

Chaga je rozšírená na severnej pologuli. Veľmi dobre je známa v Rusku, kde je aj súčasťou tradičnej ruskej medicíny. Rovnako tak je ale známa aj v tradičnej čínskej medicíne.

Huba je známa už z dôb pred cca 4000 rokmi, využívali ju v Mezopotámii, Egypťania, Číňania a ďalší. Chaga je opísaná tiež v čínskom "herbári" Shen Nong Ben Cao Jing. V Rusku a na Sibíri bola následne využívaná nielen na liečenie, ale tiež na šamanské rituály, a to hlavne Khantmi/Oystakmi, ktorí jej tiež dali meno, ktoré sa dnes najčastejšie používa. Chagu si doprial aj cár Vladimir Monomach či Rasputin... Spomína ju aj Solženicin vo svojej knihe Rakovina. Chaga nebola neznáma ani pôvodným obyvateľom Japonska, tj. Ainu. Varili si z  nej čaj, ktorý pili pri tráviacich ťažkostiach, bolestiach žalúdka atď. A aj oni využívali prášok zo sušenej huby na náboženské obrady.

Chaga však bola známa aj indiánom v Severnej Amerike.

V novodobých dejinách bola Chaga študovaná od roku 1864 J.G.N. Dragendorffom v St. Petersburgu. Výrazný pokrok v skúmaní húb bol dosiahnutý v 20. storočí, odhalilo sa jej zloženie a začali sa vedecky skúmať jej účinky.

Dovoľujeme si vás informovať, že na našom webe nemôžeme ďalej uvádzať tvrdenia, ktoré by mohli vzbudiť dojem akéhokoľvek liečebného účinku bylín či húb. Súčasná legislatíva EÚ toto zakazuje. Aj napriek tomu, že tradičná čínska medicína funguje po tisíce rokov a je vyskúšaná na množstve pacientov. Zároveň nesmieme zmieňovať ani účinky preukázané súdobými vedeckými štúdiami. Veríme ale v zdravý rozum našich zákazníkov. Podrobné informácie o bylinkách a hubách hľadajte vo verejne dostupných zdrojoch na internete. Hodnotné informácie sú potrebné na stránkach www.tcmencyklopedie.cz.

Zdroje informácií o medicinálnych hubách: 
 
Martin Powell - Medicinal Mushrooms A Clinical Guide
Pavel Valíček - Houby a jejich léčivé účinky
G.M. Halpren, A.H. Miller - Medicinal Mushrooms Ancient Remedies dor Modern Ailments
G.M. Halpren - Healing Mushrooms
Christopher Hobbs - Medicinal Mushrooms An Ecploration of Tradition, Healing and Culture
Robert Rogers - The Fungal Pharmacy
Vladimír Ando - Farmakologie klasické čínské medicíny
Radomír Soch, Alexandr Jegorov - Encyklopedie léčivývh hub
Bensky - Materia Medica

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej ČR 
Jednoducho si vyhľadajte najbližšieho terapeuta, predajcu alebo lekáreň s našimi produktmi. 

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV