Mycomedica hory
Zpět na herbář

Cordyceps

IMG_6070

Iné názvy: 

  • slovensky - húsenica čínska 
  • tibetsky - yartsa gunbu 
  • čínsky - dōng chóng xià cǎo
  • latinsky - O phiocordyceps sinensis, Cordyceps sinensis 

Stručný opis 

Cordyceps (Cordyceps sinensis )je známy pod viacerými menami, sú nimi napr. Dong Chong Xia Cao / húsenica v zime, tráva v lete /, húsenica čínska, v angličtine caterpillar mushroom, Ophiocordyceps sinensis ai. Patrí do rodu húb Cordyceps, sem sa radia aj ďalšie druhy, ako sú C. militaris, C. liangshamensis, C. gunnii ai. (V dnešnej dobe je známych približne 700 druhov húb z rodu Cordyceps). Ide sa o  vreckovýtrusnú jedlú parazitickú hubu. Jej výtrusy sa zachytia na povrchu húsenice motýľa Thitarodes armoriacanus. Húsenica je doslova hubou nakazená a pre svoje ďalšie vývojové štádium sa zahrabává do pôdy. Tu je však parazitickou hubou postupne strávená za živa. Cordyceps vyplní celú jej chitínovú schránku svojim sklerociom, ktoré je základom pre zrelú hubu. Tento dej, cyklus, môže zabrať až 6 rokov. V poslednom roku, v letných mesiacoch, huba pomocou produkovaných mykotoxínov húsenicu definitívne usmrtí a z jej hlavy doslova vyrazí hlavičkovitý útvar, ktorý sa volá stromatum. Stromaty majú červenohnedú farbu a dosahujú veľkosť až 8‒10 cm. V  týchto útvaroch dochádza ku tvorbe spór, ktoré sa opäť uvoľňujú do okolia, aby mohli infikovať ďalšie motýlie larvy.

Cordyceps rastie v nadmorských výškach nad 3500 metrov, a to hlavne v horách Tibetu, v čínskych provinciách Sichuan, Yunnan atď. na náhorných plošinách. Huba sa zbiera v období od apríla do augusta. Vo voľnej prírode sa však dá nájsť už len málokde . Podľa všetkého, počas 25 posledných rokov poklesol výskyt o 90%, čo samozrejme zvýšilo jej hodnotu na trhu, a preto sa táto huba pestuje aj umelo. Najkvalitnejšími však stále zostávajú húsenice z  Tibetskej náhornej plošiny. Cena 4 kusov sa môže pohybovať okolo 100 USD, 1 ks huby pritom váži približne 0,5 gramu, a ten teda stojí cca 500, -Kč. Vzhľadom na dopyt a cenu sa na trhu môžu objaviť aj iné huby z rodu Cordyceps, napr. militaris, ktoré sú za Cordyceps sinensis (CS) vydávané. Hoci majú veľmi podobné účinky, nemôžu húsenicu čínsku nahradiť. V  roku 2001 sa vďaka DNA sekvenovaniu podarilo identifikovať kmeň CS-4 (Paecilomyces hepialy), ktorý sa pod týmto označením predáva od roku 2005. SK-4 je považovaný za najúčinnejší kmeň mycélia Cordycepsu, ktorý je pestovaný umelo, tj. na substráte. Najprv tým substrátom bola sója, ale tu je riziko, že sa použije sója geneticky modifikovaná, prípadne sa objavujú alergie na sóju, je tu súvislosť medzi sójou a rakovinou prsníka atď., bola zvolená ako substrát ryža. 

A prečo je Cordyceps tak žiadaný? Je to dané hlavne tým, ako pôsobí na zdravie živočíchov, ľudí nevynímajúc. Účinky Cordycepsu sú  úspešne využívané v tradičnej čínskej a tibetskej medicíne. Dochované starodávne príbehy popisujú, ako pastieri jakov odhalili účinky Cordycepsu. Zvieratá, ktoré okrem trávy spásli aj Cordyceps boli vitálnejšie, silnejšie aj zdravšie a tiež potentnějšie. To samozrejme prinútilo pastierov, aby sami túto hubu začali využívať. Písané historické záznamy, ktoré máme k dispozícii, potom pochádzajú z  doby cca 620 nl a sú súčasťou čínskych herbárov. Pre západný svet bol Cordyceps "objavený" až v roku 1726. Vtedy bol na mykologickej konferencii, ktorá sa konala v Paríži, predstavený odborníkom. Bol síce vedený v mykologických atlasoch, ale o jeho účinkoch sa nevedelo, to sa zmenilo až o viac ako 2 storočia neskôr. V roku 1964 bol Cordyceps zaradený medzi rastlinné liečivá do súčasnej čínskej farmakológie.

Dovoľujeme si vás informovať, že na našom webe nemôžeme ďalej uvádzať tvrdenia, ktoré by mohli vzbudiť dojem akéhokoľvek liečebného účinku bylín či húb. Súčasná legislatíva EÚ toto zakazuje. Aj napriek tomu, že tradičná čínska medicína funguje po tisíce rokov a je vyskúšaná na množstve pacientov. Zároveň nesmieme zmieňovať ani účinky preukázané súdobými vedeckými štúdiami. Veríme ale v zdravý rozum našich zákazníkov. Podrobné informácie o bylinkách a hubách hľadajte vo verejne dostupných zdrojoch na internete. Hodnotné informácie sú potrebné na stránkach www.tcmencyklopedie.cz.

Zdroje informácií o medicinálnych hubách: 
 
Martin Powell - Medicinal Mushrooms A Clinical Guide
Pavel Valíček - Houby a jejich léčivé účinky
G.M. Halpren, A.H. Miller - Medicinal Mushrooms Ancient Remedies for Modern Ailments 
G.M. Halpren - Healing Mushrooms
Christopher Hobbs - Medicinal Mushrooms An Ecploration of Tradition, Healing and Culture 
Robert Rogers - The Fungal Pharmacy
Vladimír Ando - Farmakologie klasické čínské medicíny
Radomír Soch, Alexandr Jegorov - Encyklopedie léčivývh hub
Bensky - Materia Medica

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej ČR 
Jednoducho si vyhľadajte najbližšieho terapeuta, predajcu alebo lekáreň s našimi produktmi. 

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV