Mycomedica hory
Zpět na herbář

Polyporus

Polyporus

Iné názvy: 

  • slovensky - choroš klobúčkatý 
  • čínsky - zhu ling 
  • latinsky - Polyporus umbellatus 

Stručný opis 

Polyporus (Polyporus umbellatus , Grifola umbellatus, Zhu Ling, choroš klobúčkatý) patrí medzi drevokazné chorošovité huby, ktoré môžeme nájsť na bázach zdravých listnatých stromov, ale aj na poranených či mŕtvych stromoch a pňoch. Najčastejšie napáda duby, hraby a buky. Plodnice polyporu vyrastajú z hlúbika, ktorý odstupuje od stromu a konárov a delí sa na ďalšie "malé hubové nôžky". Na nich sú potom drobné, pravidelné a dovnútra vtlačené klobúčiky, vytvára tak akýsi trs. Vďaka tomu môže mať celá plodnica aj   vaic než 50 cm v priemere. Polyporus rastie v miernom pásme, tj. v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Je možné nájsť ho aj u nás, a to hlavne v Polabí, v južných Čechách, na Morave atď. Dopyt po hube je vysoký, takže huba sa pestuje aj komerčne. Vedecky zdokumentovaný bol Polyporus v roku 1801, kedy ho Ch. H. Persoon nazval Bolletus umbellatus. Až v roku 1821 bol Polyporus zaradený do rodu Polyporus, a to švédskym mykológom E. M. Friesom. Polyporus bol však známy už dlho predtým. A to hlavne v Ázii, kde sú o ňom zmienky už pred 2500 rokmi. V tej dobe bol využívaný ako liečivo, čo je popísané aj v spisoch pochádzajúcich z obdobia dynastie Han a  "herbároch" (ShenNongBenCaoJing, ZhongHuaBenCao, Bencao Gang Mu). Vtedy bol využívaný pri riešení opuchov, odvodňovaní, ale aj proti hnačkám atď.

Tieto účinky boli potvrdené aj vďaka modernej vede, pri mnohých štúdiách a pokusoch.

 

Zdravotné tvrdenia o hubách a bylinách nám zakazuje legislatíva EÚ. Viac informácií o hubách a bylinných zmesiach nájdete na webe. Trebárs na tcmencyklopedie.cz .

Zdroje informácií o medicinálnych hubách: 
 
Martin Powell - Medicinal Mushrooms A Clinical Guide
Pavel Valíček - Houby a jejich léčivé účinky
G.M. Halpren, A.H. Miller - Medicinal Mushrooms Ancient Remedies dor Modern Ailments
G.M. Halpren - Healing Mushrooms
Christopher Hobbs - Medicinal Mushrooms An Ecploration of Tradition, Healing and Culture
Robert Rogers - The Fungal Pharmacy
Vladimír Ando - Farmakologie klasické čínské medicíny
Radomír Soch, Alexandr Jegorov - Encyklopedie léčivývh hub
Bensky - Materia Medica

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej ČR 
Jednoducho si vyhľadajte najbližšieho terapeuta, predajcu alebo lekáreň s našimi produktmi. 

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV