Mycomedica hory
Zpět na herbář

Reishi

IMG_6094

Iné názvy: 

  • slovensky - leskokôrka lesklá 
  • čínsky - Lingzhi ī 
  • latinsky - Ganoderma lucidum 
  • japonsky - reishi 

Stručný opis 

Reishi (Ganoderma lucidum, leskokôrka lesklá, Ling zhi, "božská huba nesmrteľnosti") je drevokaznou chorošovitou hubou, ktorá pochádza z Ázie. Patrí do obrovskej čeľade lesklokorkovitých, ktorá zahŕňa viac ako 210 rôznych druhov lesklokôrok. Klobúk Reishi je polkruhovitý alebo vejárovitý. Typické pre neho je, že je lesklý, pôsobí, ako keby bol nalakovaný. Od tohto faktu je tiež odvodené jej české meno. Reishi rastie hlavne na poranených živých či odumretých stromoch a ich pňoch. Najviac ich môžeme nájsť na listnatých stromoch, ako sú duby a  buky. Vo voľnej prírode sa Reishi vyskytuje už len veľmi málo, ale pretože je to huba, po ktorej je veľký dopyt, je pestovaná vo veľkom objeme aj komerčne&nbsp. Kultivovanie a umelé pestovanie huby sa datuje do obdobia okolo roku 1970. Na takéto pestovanie je potrebné nájsť vhodný substrát, aby si huba zachovávala svoje zloženie a bola zdrojom biologicky aktívnych látok, ktoré pomáhajú nášmu organizmu. To sa podarilo, takže aj umelo vypestované huby sú plnohodnotnou náhradou tých voľne pestovaných. Vďaka tomuto pestovaniu je tiež lepšie možné využiť aj jednotlivé vývojové štádiá Reishi, tj. zrelé huby, mycélia, spóry atď. V  každom štádiu môže mať totiž huba trochu iné zloženie, niektorých zložiek viac a iných menej. Hoci pred viac ako 2000 rokmi nebolo známe zloženie Reishi, využívali ju obyvatelia Ázie na liečenie mnohých zdravotných ťažkostí. Vďaka svojim účinkom dostala vtedy prezývku huba nesmrteľnosti. O jej účinkoch a vplyve na zdravie človeka a jej využití existuje celý rad historických písaných prameňov. Reishi je spomenutá aj v "herbári" Shen Nong Ben Cao Jing, ktorý je datovaný do doby vládnutia východnej dynastie Han, tj. do obdobia 25−220 nl Táto kniha bola priebežne aktualizovaná a dopĺňaná tak, že do seba inkorporovala ďalšie objavené možnosti využitia Reishi. Písomné zmienky týkajúce sa Reishi sú samozrejme  dostupné aj v ďalších textoch, napr. Ben Cao Gang Mu. "Západná" svet "objavil" Reishi až v roku 1781, kedy bola popísaná Williamom Curtisom. Súčasná medicína však hubu stále prehliada a zabúda na ňu, no aj to sa postupne mení a od cca 60. rokov 20. storočia sa vykonáva veľa pokusov, výskumov aj klinických štúdií, ktoré potvrdzujú to, čo poznali ľudia už pred tisíckami rokov. Odhalila sa teda schopnosť Reishi modulovať aktivitu imunitného systému, zabíjať rakovinové bunky, pôsobiť proti rozvoju civilizačných chorôb atď. Tomuto sa budeme venovať v ďalšom texte. 

Dovoľujeme si vás informovať, že na našom webe nemôžeme ďalej uvádzať tvrdenia, ktoré by mohli vzbudiť dojem akéhokoľvek liečebného účinku bylín či húb. Súčasná legislatíva EÚ toto zakazuje. Aj napriek tomu, že tradičná čínska medicína funguje po tisíce rokov a je vyskúšaná na množstve pacientov. Zároveň nesmieme zmieňovať ani účinky preukázané súdobými vedeckými štúdiami. Veríme ale v zdravý rozum našich zákazníkov. Podrobné informácie o bylinkách a hubách hľadajte vo verejne dostupných zdrojoch na internete. Hodnotné informácie sú potrebné na stránkach www.tcmencyklopedie.cz.

Zdroje informácií o medicinálnych hubách: 
 
Martin Powell - Medicinal Mushrooms A Clinical Guide
Pavel Valíček - Houby a jejich léčivé účinky
G.M. Halpren, A.H. Miller - Medicinal Mushrooms Ancient Remedies dor Modern Ailments
G.M. Halpren - Healing Mushrooms
Christopher Hobbs - Medicinal Mushrooms An Ecploration of Tradition, Healing and Culture
Robert Rogers - The Fungal Pharmacy
Vladimír Ando - Farmakologie klasické čínské medicíny
Radomír Soch, Alexandr Jegorov - Encyklopedie léčivývh hub
Bensky - Materia Medica

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej ČR 
Jednoducho si vyhľadajte najbližšieho terapeuta, predajcu alebo lekáreň s našimi produktmi. 

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV