Mycomedica hory
Zpět na herbář

She Mu Tang

Dovoľujeme si vás informovať, že na našom webe nemôžeme ďalej uvádzať tvrdenia, ktoré by mohli vzbudiť dojem akéhokoľvek liečebného účinku bylín či húb. Súčasná legislatíva EÚ toto zakazuje. Aj napriek tomu, že tradičná čínska medicína funguje po tisíce rokov a je vyskúšaná na množstve pacientov. Zároveň nesmieme zmieňovať ani účinky preukázané súdobými vedeckými www.tcmencyklopedie.cz.

Popis zmesi: 

Tinktúra Burácanie hory  vychádza z tradičnej zmesi čínskej medicíny She Mu Tang .011_She Mu Tang

Podľa čínskej medicíny sú Fei (systém pľúc) prvé na rade, ak je naše telo napadnuté vonkajšími klimatickými patogénmi  (Han, Feng, Re, Shi...). Toto napadnutie následne naruší kolobeh Fei Qi  (pľúcna energia) a tá namiesto klesania začne stúpať. Zmes obsahuje byliny, ktoré dokážu obnoviť kolobeh Qi v pľúcach a zároveň odviesť z tela klimatický patogén, ktorým boli napadnuté. 
Zmes je možné použiť aj pri fajčiaroch. V  týchto prípadoch sú pľúca napádané dlhodobo horúcim patogénom Re, ktorý opäť naruší kolobeh pľúcnej Qi. 

Účinky podľa čínskej medicíny: 

  • prečisťuje Fei Re (horúco v pľúcach) 
  • odvádza horúci toxín 
  • vylučuje Feng Re (veternú horúčosť) 
  • vyživuje Fei Yin (pľúcnu Yin) 
  • odvádza Tan (hlien) 

Jazyk : podľa prevládajúceho obrazu 

Pulz : podľa prevládajúceho obrazu 

Zloženie zmesi :

Čínsky  Slovensky  Latinsky 
Ban Lan Gen  boryt farbiarsky, koreň  Rad. isatidis 
She Gan  Angínovník čínsky, podzemok  Rhiz. belamcandae 
Bei Mu  korunkovka Thunbergova - cibuľa  Bulb. fritillariae cirrhosae 
Gua Lou  vlasokvet Kirilov, semeno  Sem. trichosanthis 
Qian Hu  smldník zbiehavý, koreň  Rad. peucedani 
Huang Qin  šišiak bajkalský, koreň  Rad. scutellariae 
Bai Bu  stemona hľuznatá, koreň  Rad. stemonae 
Xing Ren  marhuľa obyčajná, semeno  Sem. armeniacae 
Qing Pi  mandarínka obyčajná, nezrelá kôra  Peric. citri reticulatae viride 
Gan Cao  sladké drievko, koreň  Rad. glycyrrhizae 
Sang Bai Pi  morušovník biely, kôra koreňa  Cort. radicis mori 
Jie Geng  platykodon veľkokvetý, koreň  Rad. platycodi 
Pang Da Hai  sterculia  Sterculia lychnophora 
Mu Hu Die  stromový motýľ, semeno  Sem. oroxyli 

 

Ďalšie zdroje na štúdium: 

Sheid, Bensky, Ellis, Barolet: Chinese Herbal Medicine Formulas and Strategies
Shied, Ellis - Handbook of Formulas in Chinese Medicine
John K.Chen, Tina T.Chen - Chinese Herbal Formulas and Applications 
Ando - Farmakológia klasickej čínskej medicíny
Hampen, Fischer - A materia Medica for Chinese Medicine
Giovanni Maciocia- The Practice of Chinese Medicine
Giovanni Maciocia- The Tree Treasures 

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej ČR 
Jednoducho si vyhľadajte najbližšieho terapeuta, predajcu alebo lekáreň s našimi produktmi. 

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV