Mycomedica hory

Obchodné podmienky

Podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu YaoMedica

 

Úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v internetovom obchode  www.yaomedica.cz www.yaomedica.pl a www.yaomedica.sk

Majiteľom obchodu je: 
TCM POINT s.r.o.

Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1

IČO 28785517 

DIČ CZ28785517 

 

Dôležité upozornenie!!! 

Informácie zverejnené na vyššie uvedených webových stránkach sú poskytované len na informačné účely a nie sú určené ako náhrada rád od kvalifikovaného lekára. Pre informácie o zdravotnom stave sa poraďte s lekárom.

 

Uzavretie kúpnej zmluvy 

Riadne vyplnená a odoslaná objednávka zákazníka (kupujúceho) je uzavretím kúpnej zmluvy medzi ním (kupujúcim) a TCM POINT s.r.o. (predávajúcim).
Po prijatí Vašej objednávky Vám bude obratom e-mailom zaslané potvrdenie o jej prijatí. Toto potvrdenie je odosielané automaticky a má iba informatívny charakter a nemusí automaticky znamenať prijatie vášho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Ak predávajúci do 24 hodín (v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a cez sviatky sa toto obdobie automaticky predlžuje o čas ich trvania) od prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (objednávky) nebude tento návrh namietať, považuje sa kúpna zmluva za uzavretú. 
 Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. 
Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Keďže zmluvnou stranou je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky, občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb. V platnom znení) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb., v 

 

Odoslanie objednávky 

Skôr ako definitívne potvrdíte objednávku, dôkladne si ju skontrolujte. Za správnosť vyplnenia objednávky aj údajov potrebných na jej vybavenie ručí kupujúci. Pokiaľ s podobou objednávky súhlasíte, tlačidlom Odoslať záväznú objednávku bude Vaša objednávka s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie. Toto odoslanie objednávky je záväzné. Na Vašu uvedenú e-mailovú adresu bude zaslaný e-mail s potvrdením objednávky. 

 

Storno objednávky 

Storno odoslanej objednávky je možné len vtedy, ak objednávka ešte nebola vybavená a expedovaná ku kupujúcemu. Storno odoslanej objednávky sa vykonáva zaslaním e-mailu na adresu objednavky@YaoMedica.cz alebo telefonicky na čísle +420 739454915. Vždy je potrebné poznať informácie o objednávke, jej číslo a vaše identifikačné údaje. 
 Ak nie je možné objednávku stornovať, je možné tovar vrátiť neporušený a bez známok použitia či opotrebenia do jedného mesiaca späť predávajúcemu, a to bez udania dôvodu.

 

Vrátenie tovaru 

Ak ste sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodli, že zakúpený tovar nechcete, poskytujeme Vám nad rámec zákona (v súlade s § 53, ods. 7 a § 54 Občianskeho zákonníka) možnosť tovar do jedného mesiaca od prevzatia vrátiť bez udania dôvodu. Nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s originálom alebo aspoň kópiou faktúry nám pošlite späť v uvedenej lehote - určujúci je dátum odoslania tovaru späť predávajúcemu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú adresu predávajúceho alebo na dodaciu adresu skladu predávajúceho: MycoMedica, Tomkova 53, Police nad Metují 54954. Zásielky posielajte výhradne štandardným poštovým balíkom, zásielky na dobierku nebudú prijaté. Po obdržaní vráteného tovaru, Vám bude vrátená späť zodpovedajúca čiastka a to bankovým prevodom (najneskôr do 30 dní). Poplatky za poštovné/balné sa nevracajú. V prípade doručenia vzorky alebo darčeka spolu s objednávkou je potrebné ich vrátiť spolu s výrobkami predávajúcemu.

 

Ceny tovaru 

Všetky ceny uvedené na našom e-shope sú vrátane DPH a sú platné v momente uskutočnenia objednávky. 

 

Expedícia, dodanie a platba za dodanie tovaru 

Predávajúci dodá spolu s objednaným tovarom vždy jeden výtlačok faktúry-daňového dokladu, ktorý je súčasne aj dodacím a záručným listom. 
Tovar predávajúci expeduje v pracovných dňoch obvykle do 1 -5 pracovných dní odovzdaním dopravcovi. Doba doručenia sa riadi vnútornými predpismi prepravcu. V prípade, že niektoré položky tovaru nie sú momentálne na sklade, ale sú už na ceste, môže sa doba expedície predĺžiť o 1 - 7 pracovné dni nad rámec obvyklej expedičnej doby. V prípade, že niektoré položky tovaru nie sú momentálne na sklade a  ani na ceste, budeme Vás kontaktovať e-mailom. 
 Ak nie je dohodnuté inak, je tovar dodávaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti Geis. 
Kupujúci prijme tovar od prepravcu v obálke či v balíku. 
Platba sa vykonáva vopred na náš účet (uvedený v e-maile vyzývajúcom na platbu) alebo dobierkou (preprava dopravcom) alebo v hotovosti (pri osobnom vyzdvihnutí).

Tovar si môžete tiež vyzdvihnúť osobne v ordinácii TCM POINT, Krásnohorké 672, Náchod. O termínu vyzdvihnutia Vás budeme informovať e-mailom či sms. 

 

Prevzatie zásielky 

Venujte mimoriadnu pozornosť vonkajšku balenia. Tzn. povrchu kartónu balíka či obálky, ochrannej páske a každým, aj drobným porušením a trhlinám, zvlášť potom prierazom kartónu a deformáciám rohu balíka. Tieto príznaky môžu znamenať neopatrné zaobchádzanie s balíkom počas prepravy a tým aj možný vznik škody na tovare vo vnútri balenia. Ak objavíte pri kontrole akýkoľvek zmienený či podobný znak toho, že došlo k  neoprávnenému vniknutiu do zásielky, či možnému poškodeniu počas prepravy, oznámte túto skutočnosť doručovateľovi. Trvajte na spísaní reklamačného protokolu, event. potvrdení záznamu o stave, v akom bol balík či obálka doručená a o prípadných ďalších poškodeniach. Týmto konaním zaistíte ľahšie riešenie prípadnej neskoršie reklamácie a minimalizujete vznik možných škôd.

 

Obaly 

Predávajúci zodpovedá za to, že obaly dodávaných produktov spĺňajú všetky zákonné požiadavky. Na obale je uvedené úplné zloženie produktu a návod na použitie. Text zodpovedá textu schválenému štátnou autoritou. Na obale je vždy vyznačený dátum minimálnej trvanlivosti produktu.

 

Ochrana osobných údajov 

Registráciou v nášom e-shope budete automaticky zaradení do databázy zákazníkov firmy. Podľa novely zákona č. 480/2004 Zb. je možné využiť tieto podrobnosti elektronického kontaktu pre potreby šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa našich vlastných výrobkov alebo služieb formou ponukových e-mailov. 
 Každý ponukový e-mail bude obsahovať aj návod na odhlásenie odberu podobných e-mailov. <br/ >Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy a o zrušenie svojej registrácie. 
 Poskytnutím údajov na  registráciu zákazník súhlasí s tým, aby tieto údaje v zmysle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Zb., spracovával a využíval pre interné a marketingové potreby. Tieto údaje nebudú v žiadnom 

prípade poskytnuté tretím osobám. 

 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu 

  1. Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nesplnili svoje záväzky, píšte na našu emailovú adresu info@mycomedica.cz
  2. Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe zákona č. 378/2015, ktorým sa mení zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. 
  3. Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Česká obchodná inšpekcia, alebo orgány určené Ministerstvom priemyslu a obchodu, viďhttp://www.mpo.cz/dokument169867.html
  4. Pri Českej obchodnej inšpekcii, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs.
  5. Spotrebiteľ môže podať návrh na Českej obchodnej inšpekcii alebo povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát. 
  6. Spotrebiteľ môže podať návrh tiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng= CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  7. Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz.
  8. V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany znášajú samy.

 

Záverečné ustanovenia 

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu a zmeny týchto podmienok. 
 Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.5.2022.

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej ČR 
Jednoducho si vyhľadajte najbližšieho terapeuta, predajcu alebo lekáreň s našimi produktmi. 

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV