Yaomedica

Ochrana osobných údajov

Váš súhlas 
Používaním týchto stránok súhlasíte s podmienkami Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vždy, keď poskytujete informácie prostredníctvom týchto stránok, súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a sprístupňovaním predmetnej informácie v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Aktívne poskytované informácie 
Niektoré časti týchto stránok od vás môžu vyžadovať informácie preto, aby sme Vás mohli kontaktovať (e-mailový a/alebo telefónny kontakt, meno, prípadne názov firmy). Budete informovaní o tom, ktoré informácie sú vyžadované a ktoré sú voliteľné.

Pasívne poskytované informácie 
Pri pohybe na webovej prezentácii môžu byť isté informácie pasívne zhromažďované (tj. získané bez toho, aby boli z Vašej strany aktívne poskytnuté)s použitím rôznych technológií (ako napríklad cookies, javascriptové meracie systémy, najmä Google Analytics, a štandardné logovanie Vašich HTTP požiadaviek na strane servera.

Váš internetový prehliadač (browser) automaticky odovzdáva týmto stránkam niektoré z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu či vyhľadávača, ktorý ste práve opustilia (tzv. referrer URL), vašu IP adresu, verziu browsera a operačného systému, ktorý váš počítač momentálne používa, predvolené nastavenie jazyka, prípadne informácie o nainštalovaných doplnkoch Vášho prehliadača. Tieto stránky na svoju prevádzku vyžadujú ukladanie cookies vo vašom prehliadači. Môžete ho nastaviť tak, aby Vás informoval v okamihu, keď je cookie zaslané, alebo cookies úplne odmietnuť alebo zakázať, avšak určité časti týchto webových stránok nemusia bez cookies správne fungovať.

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej ČR 
Jednoducho si vyhľadajte najbližšieho terapeuta, predajcu alebo lekáreň s našimi produktmi. 

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV